Facebook Pixel

Brandblusser onderhoud: dit is wat u moet weten

Brandblussers zijn verplicht in alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, u kunt hierbij denken aan scholen, winkels, restaurants en kantoren. Maar wist u ook dat de brandblussers in deze gebouwen regelmatig onderhouden moeten worden? In dit artikel vertellen we wat u moet weten over het onderhoud van brandblussers.

Wettelijk verplichting

Naast dat de keuring van brandblussers in publieke gebouwen wettelijk verplicht is, is het belangrijk om verantwoordelijk om te gaan met de brandpreventie van uw gebouw. Met goed onderhoud voorkomt u dat brandblussers niet gebruiksklaar zijn in geval van nood.

Het onderhouden en controleren van brandblussers is werk dat door professionals moet worden uitgevoerd. Zij weten precies welke controle- en onderhoudsaspecten van belang zijn voor een goede werking, kennen de brandblussers door en door en zijn op de hoogte van hun werking. Daarnaast moet het onderhoud gebeuren volgens de instructies die zijn vastgelegd in de NEN 2559.

Brandblusser onderhoudseisen

Zoals aangegeven moeten er jaarlijks keuringen plaatsvinden om ervoor te zorgen dat brandblussers op de juiste manier worden onderhouden. Sinds 2001 is er een strikte procedure voor dit onderhoud, die moet worden uitgevoerd door een erkend REOB-onderhoudsbedrijf.

Hoe vaak moet er onderhoud plaatsvinden?

  • Jaarlijks: Een onderhoudsbeurt door een deskundige (met een ODB-certificaat).
  • Vijfjaarlijks: Uitgebreid onderhoud waarbij de vulling van nat- en schuimblusser wordt vervangen.
  • Na 10 jaar: Na 10 jaar vindt er een revisie plaats waarbij de blusser volledig wordt gedemonteerd. Daar waar nodig worden de onderdelen en de vulling vervangen.  
  • Na 15 jaar: Het uitgebreide onderhoud vindt opnieuw plaats
  • Na 20 jaar: De blussers moeten worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Privé brandblussers

Brandblussers die u uitsluitend privé gebruikt, hebben geen onderhoudsplicht. Wel is het aan te raden om deze brandblussers zelf in het oog te houden door af en toe de manometer (ook wel drukmeter) op de blusser te controleren. Staat de naald in het groen? Dan heeft uw brandblusser voldoende druk om geheel leeggespoten te worden.

Gebruikte brandblussers

Heeft u een brandblusser gebruikt in een noodsituatie? Dan kan deze gewoon opnieuw benut worden. U kunt de brandblusser in dit geval bij laten vullen met de werkende blusstof. Wanneer u de brandblusser alleen kort ter controle heeft gebruikt, is het ook aan te raden om deze na te laten lopen zodat de blusstof, zo nodig, kan worden bijgevuld.

Advies nodig over brandblusser onderhoud?

Heeft u nog vragen over het onderhoud van brandblussers en wilt u graag een expert spreken? Neem dan contact met ons op, wij staan u graag te woord.