Facebook Pixel

Dit zijn de eisen omtrent brandveiligheid in de horeca anno 2023

Brandveiligheid in de horeca: de eisen anno 2023

Als horecaondernemer is brandveiligheid een belangrijk thema. Voor de veiligheid van uw klanten, personeel en omwonenden is het enorm belangrijk dat de brandveiligheid van uw pand goed op orde is. Maar aan welke eisen moet een horecaonderneming wat betreft brandveiligheid eigenlijk voldoen? We zetten de belangrijkste eisen voor u op een rijtje zodat u goed op de hoogte bent.

Brandpreventie en brandveiligheid

Als gebruiker of eigenaar van het horecapand bent u verantwoordelijk voor zowel brandpreventie als brandveiligheid. Het gaat hierbij om het voorkomen van brand, bijvoorbeeld met een brandveilige inrichting, maar ook om het op tijd opmerken van brand. Hiervoor zijn brandmeldinstallaties en rookmelders belangrijk voor. Bestel rookmelders en brandmelders gemakkelijk bij BrandblusserXL. Ook het vertragen van brand, bijvoorbeeld met onbrandbare en brandvertragende materialen, is uw verantwoordelijkheid. Ook moet u voorzien in een degelijk vluchtplan, moeten er blusmiddelen aanwezig zijn en moet het pand goed bereikbaar zijn voor de brandweer.

Voldoende BHV’ers aanwezig

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn niet specifiek aanwezig voor de brandveiligheid, maar ze zijn hier wel erg belangrijk voor. In het geval van een brand zijn zij de aangewezen personen om de situatie in goede banen te leiden. Hoeveel BHV’ers aanwezig moeten zijn, hangt af van het horecabedrijf. In een Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt bepaald welk aantal BHV’ers in uw situatie optimaal is. Over het algemeen wordt er in de horeca gerekend met 1 BHV’er per 50 mogelijk aanwezige personen. Hierbij tellen zowel gasten als personeel mee.

Omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik

Heeft u een hotel waar meer dan 10 personen slapen? Dan moet u volgens het Bouwbesluit een omgevingsvergunning brandveilig gebruik hebben. Voor andere horecaondernemingen geldt dit meestal niet. Komen er wel meer dan 50 mensen samen in uw horecapand? Dan moet u wel een melding brandveilig gebruik doen. Zo’n melding doet u via het Omgevingsloket online. Doet u dit niet? Dan voldoet u niet aan de geldende brandveiligheid horeca eisen.

 

 

Goede materialen voor uw brandveiligheid

Om aan de brandveiligheid horeca eisen te voldoen, moet u in ieder geval over goede brandmeldinstallaties en brandblussers beschikken. Hier helpen we u bij Brandblusser XL graag bij. We hebben een groot assortiment aan deze materialen. Ook noodverlichting, EHBO koffers en alles voor brandwonden verzorging vindt u bij ons. Heeft u vragen over welke producten in uw situatie het meest geschikt zijn? Of heeft u behoefte aan meer informatie over de horeca eisen voor brandveiligheid?  Neem dan contact met ons op. We helpen u graag bij het brandveilig(er) maken van uw horecaonderneming.