Facebook Pixel

Wat houden "Brandklasses" in?

Als u een brand gaat blussen, is het zeer belangrijk om te weten wat er nu precies brandt. Wij zetten daarom de brandklasses netjes in een rijtje neer met daaronder gelijk de type brandblussers welke u nodig heeft. Weest bewust! Niet alle branden kunnen geblust worden met dezelfde blusstof. Het belangrijkste is dat het blussen met de verkeerde blusstof kan leiden tot situaties welke voor u levensgevaarlijk zijn!
Er zijn vele verschillende soorten blusstoffen die elk hun eigen unieke bluseigenschappen meedragen. De blussende werking wat de brandblusser spuit, is namelijk afhankelijk van wat er in de brand staat. Hetgene dat namelijk in brand staat bepaalt welke blusstof het meest voor u geschikt is.

De brandklassen die wij hieronder bespreken zijn in de vorm van pictogrammen terug te vinden op brandblussers. Deze pictogrammen zijn de rode vierkantjes die wij bij elke blusser plaatsen.

De brandklas pictogrammen zijn meerendeels over bijna de hele wereld hetzelfde en dus voor u makkelijk te herkennen. Onderaan hebben wij een verzameling met pictogrammen gezet. Met dit lijstje zorgen we ervoor dat U voorbereid de aankoop procedure ingaat.

Brandklasse A - Branden van vaste stoffen
Voorbeelden hiervan zijn: Hout, Papier, een bankstel, meubels, gordijnen, kunststoffen.
De brandblussers die hiervoor geschikt zijn:

 • Water
 • Blusdekens 
 • Poederblussers
 • Sproeischuimblussers
 • Prymos (Universeel, Auto/Boot/Camper, Vet & Professioneel)
 • FM200 blusgas installaties (Meer voor industriële gebouwen, Fabrieken, Schepen, etc.)

 

Brandklasse B - Branden van vloeistoffen

Voorbeelden hiervan zijn: Dieselolie, Benzine, Aceton, Was, Sommige kunststoffen, Vetstoffen en Bitumen.
De brandblusssers die hiervoor geschikt zijn: 

 • Sproeischuimblussers
 • CO2-blussers 
 • Poederblussers
 • Prymos (Auto/Boot/Camper & Professioneel)
 • Blusdekens 
 • FM200 blusgas installaties (Meer voor industriële gebouwen, Fabrieken, Schepen, etc.)

 

Brandklasse C - Branden van gassen
Voorbeelden hiervan zijn: Propaan, Butaan, LPG en Aardgas.
Om een gasbrand goed en veilig te blussen raden we ten zeerste aan om de gaskraan dicht te draaien. Wanneer u dit niet doet, is de kans op explosiegevaar zeer groot.
Eventuele brandblussers die hiervoor geschikt zijn: 

 • Poederblussers 
 • FM200 blusgas installaties (Meer voor industriële gebouwen, Fabrieken, Schepen, etc.)

 

Brandklasse D - Branden van metaal
Voorbeelden hiervan zijn: Aluminium, Magnesium, Natrium, Metaal
De brandblussers die hiervoor geschikt zijn:

 • Poederblussers speciaal voor brandklasse D (Wilt u deze blusser bestellen? Neem dan contact op met de klantenservice.)


Brandklasse F - Branden met (frituur)olie en vetten
Voorbeelden hiervan zijn: Frituurvet, bakolie
De brandblussers die hiervoor geschikt zijn: 

 • Blusdekens 
 • Sproeischuimblussers
 • Vetbrand blussers
 • FM200 blusgas installaties (Meer voor industriële gebouwen, Fabrieken, Schepen, etc.)
 • Prymos (Universeel, Vet & Professioneel)