Facebook Pixel

Brandpreventie voor bedrijven: hier moet u aan denken!

Of u nu een kleine winkel of een groot kantoor bezit, iedere bedrijfseigenaar heeft te maken met de brandveiligheid van zijn of haar gebouw. Dat een brand ernstige gevolgen kan hebben weten we allemaal. In het geval van een brand, is het van belang dat iedereen zo snel mogelijk in veiligheid kan worden gebracht. In dit artikel bespreken we brandrisico’s en de preventie hiervan zodat u de brandveiligheid kunt maximaliseren.

Brandoorzaken en brandpreventie

Elektra

Een op de vier branden in bedrijfspanden ontstaat door elektra in een zwakke of defecte staat. Denk hierbij aan een niet volledig uitgerold verlengsnoer, een oververhitte acculader, een overbelast stopcontact of stof in de stoppenkast. De oorzaak van een brand zit in een klein hoekje.

Brandpreventie: Laat de elektrische installatie en alle daarop aangesloten apparaten jaarlijks inspecteren en onderhouden.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Sommige bedrijven hebben te maken met brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, solderen, dakdekken en afbranden. We hoeven u niet uit te leggen dat er brand kan ontstaan tijdens deze werkzaamheden.

Brandpreventie: Zorg ervoor dat al u personeel goed ingelicht en opgeleid wordt m.b.t. de brandveiligheid van deze werkzaamheden.

Het brandgevaar van broei

Zelfontbranding door broei kan voorkomen bij allerlei verschillende materialen en vloeistoffen. Een chemische reactie zorgt ervoor dat er warmte vrijkomt en dat de temperatuur van het materiaal stijgt. Wanneer het materiaal de warmte vervolgens niet kwijt kan, kan dit gaan smeulen en ontvlammen. Een bekend voorbeeld is broei in (vochtig)hooi.

Brandpreventie: Houd uw bedrijfspand netjes en op orde. Zorg dat verpakkingsmateriaal zoals kartonnen dozen regelmatig worden weggebracht en dat er geen brandbare materialen in ruimtes staan met elektrische apparatuur.

Roken

Of het nu wel of niet is toegestaan rondom het bedrijfspand, roken is hoe dan ook een brandgevaar. Juist in het geval van een rookverbod, gaan mensen stiekem roken en ontstaan er brandgevaarlijke situaties.

Brandpreventie: Wijs een plek aan waar wél gerookt mag worden en plaats daar de nodige brandpreventiemaatregelen, zoals een onbrandbare peuken verzamelaar en een blusapparaat.

Bouwbesluit voor de brandveiligheid

Als u dagelijks bezoekers ontvangt in uw bedrijf dan moet u voldoen aan een aantal brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Een aantal onderdelen op deze brandpreventie checklist zijn:

  • Brandmeldinstallaties (zoals rookmelders of hittemelders) en ontruimingsalarminstallaties
  • Sprinklers
  • Brandwerende scheidingen
  • Blusmiddelen / brandblussers
  • Nood- en vluchtweg installaties

Brandveiligheid tips

  • Zorg dat uw medewerkers weten wat ze moeten doen bij een brand. Weet iedereen waar de nooduitgangen zijn en hoe de blusmiddelen werken? Breng het brandveiligheidsplan onder de aandacht door een korte training te geven.
  • Laat een jaarlijkse keuring doen voor de brandveiligheid van uw bedrijf.
  • Zorg dat er voldoende bhv’ers zijn opgeleid binnen uw bedrijf. Bhv’ers zijn de eerste hulpverleners van een bedrijf, die er o.a. voor zorgen dat andere mensen in veiligheid worden gebracht tijdens een brand.   

Meer weten over brandpreventie voor bedrijven?

Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord over brandpreventiemaatregelen, het bestellen van rookmelders en brandveiligheid binnen uw bedrijf.