Facebook Pixel

De regels omtrent het aantal brandblussers in een gebouw

Het plaatsen van brandblussers is niet overal vereist. In woningen zult u ze dan ook niet zo snel zien hangen. Daarentegen zijn ze wel wettelijk verplicht in gebouwen die publiekelijk toegankelijk zijn, zoals kantoren en bedrijfsruimten, winkels, horeca, musea en evenementruimten of appartementencomplexen. Een brandblusser dient daar altijd binnen handbereik te zijn. Daarnaast geldt er nog een aantal regels.

 

1. Minimumaantal bluseenheden                                                                            

De basis is dat er per 150 m² twee bluseenheden aanwezig dienen te zijn, zoals een brandblusser of een brandhaspel. Uitzonderingen vormen ruimten waar met hout, brandgevaarlijke vloeistoffen, karton, stro, vezels, ovens en dergelijke wordt gewerkt: hier geldt de regel van drie bluseenheden per 100 m². Ook voor ruimten met een extreem lage vuurbelasting geldt een uitzondering: hier zijn twee blustoestellen per 300 m² nodig. De laatste ‘bijzondere’ groep is die van apart staande gebouwen of kleine verdiepingen. Hier is het uitgangspunt één tot drie toestellen per gebouw of verdieping.

 

2. Directe inzetbaarheid

Brandblussers dienen direct inzetbaar te zijn. De permanente druk waar hij onder staat, maakt dit mede mogelijk. Er hoeven namelijk niet eerst handelingen te worden uitgevoerd om de brandblusser gebruiksklaar te maken. Ook het duidelijk ophangen van een blusser draagt bij aan de inzetbaarheid, want als deze gemakkelijk te vinden is, kan een brand meteen worden aangepakt. Het is verstandig om in het gebouw verwijzingen op de muur aan te brengen om te laten zien waar de brandblusser zich bevindt. Zoeken kost tijd, en dat is er niet veel in een noodsituatie.

 

3. Onderdeel van vluchtroute en blusposten

Brandblussers dienen in de vluchtroute te zijn opgenomen, zoals in hallen, trappenhuizen en nooduitgangen. Ook kan het verstandig zijn om zogenaamde blusposten in te richten, waar naast de brandblusser tevens een brandhaspel, een handmelder en een EHBO-koffer te vinden zijn. Die blusposten kunnen het best op telkens dezelfde locatie van elke vergelijkbare verdieping worden geplaatst. Zoveel mogelijk eenheid in de positie van de brandblussers zorgt ook weer voor een betere vindbaarheid.

Andere regels omtrent brandpreventie

Als eigenaar of huurder van een gebouw bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. In het Bouwbesluit 2012 staan de landelijke voorschriften voor onder andere 1) brandpreventie, 2) het op tijd kunnen opmerken van brand met brandmeldinstallaties en rookmelders, 3) het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes, 4) het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties, en 5) de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweerlift of verbindingsweg.

 

Bent u op zoek naar een brandblusser voor in een gebouw en wilt u meer weten? Neem dan telefonisch of digitaal contact met ons op.