Facebook Pixel

Dit is de levensduur van een schuimblusser!

Met het aanschaffen van een schuimblusser treft u al goede voorzorgsmaatregelen. Als u er één in huis, in uw bedrijf, of op een andere locatie heeft hangen, kunt u een beginnend vuurtje direct blussen en zo een grote branduitbraak voorkomen. Het is dan natuurlijk wel belangrijk dat de brandblusser te gebruiken blijft. Hiervoor is het belangrijk om te weten hoe lang een schuimblusser mee gaat. Ofwel: wat is de levensduur van een schuimblusser?

Wat is een schuimblusser precies?

Een schuimblusser is een blusmiddel op basis van water en een schuimvormend middel, geschikt voor A- en B-branden (vaste stoffen en vloeistoffen). De blussers hebben een speciale straalpijp, waardoor het water en schuim worden verneveld tot kleine schuimbelletjes. Dit legt een afdekkende schuimlaag over het brandende materiaal. Zo kan er geen zuurstof meer bij en dooft het vuur. Een schuimblusser veroorzaakt eigenlijk geen schade, en laat weinig rotzooi achter. Resten blusstof zijn op te ruimen met water.

Levensduur conventionele schuimblusser

Over het algemeen geldt dat een schuimblusser na 20 jaar echt aan vervanging toe is. Na deze tijd kan de blusser beter niet meer gebruikt worden. Aangeraden wordt om het blustoestel zeker eens in de vijf jaar uitgebreid te laten controleren. Indien nodig, kan de vulling dan worden vernieuwd. Uiteraard dient een brandblusser die al een keer gebruikt is ook opnieuw te worden gevuld, of te worden vervangen. Oude schuimblussers die niet meer veilig functioneren, kunnen door Brandblusser XL via een wettelijk goedgekeurde methode worden afgevoerd.

Levensduur biologische schuimblusser

Naast de conventionele schuimblussers bestaan er ook duurzame modellen, ofwel ECO/BIO schuimblussers. Deze zijn gevuld met milieuvriendelijk blusschuim dat niet toxisch is, dat snel biologisch afbreekbaar is, en ook zeer effectief werkt. De duurzame brandblussers gaan even lang mee als de conventionele types, dus maximaal 20 jaar. ECO/BIO schuimblussers zijn te herkennen aan het Milieukeurlogo. Ze kunnen wel prijziger zijn dan de conventionele goedkope schuimblusser

Houdbaarheid controleren

Controleren of uw schuimblusser vervallen is, kunt u zelf op een aantal manieren doen. Maar om er zeker van te zijn, kunt u het best een deskundige naar de brandblusser laten kijken. Toch zelf doen? Zie of er een fabricagedatum op de buitenkant van het toestel staat (op de hals van de brandblusser op een plastic ring, of gegraveerd op het brandblusservat). Gerekend vanaf het productiejaar mag de brandblusser maximaal 20 jaar oud zijn. Desondanks kan de blusser natuurlijk al eerder vervallen zijn. Bijvoorbeeld omdat de blusstof aan vervanging toe is, of omdat een onderdeel binnenin niet meer in orde is.

Wilt u weten of uw brandblusser aan vervanging toe is, of wilt u deze meteen laten afvoeren? Neem contact met ons op voor een afspraak of een offerte.