Facebook Pixel

Hoeveel brandblussers heb je nodig per m²?

NEN4001 Norm + Projectering

Er waren tot 2008 geen actieve regels omtrent de projectering van brandblussers. Hierdoor zijn er enorm veel tegenstrijdige adviezen gegeven met een hoop foutieve info. Om dit in de toekomst niet meer te laten gebeuren hebben ze bij NEN (NEderlandse Norm) duidelijke afspraken gemaakt omtrent de projectering. Hieruit is de NEN 4001+C1:2008 nl norm ontstaan. In de NEN4001 norm staan eenduidige en officiële richtlijnen voor het bepalen van het aantal brandblussers, de locaties waar ze moeten hangen en het typesoort dat verplicht is. Door het ontstaan van deze norm is er een einde gekomen aan de vele tegenstrijdige adviezen die instanties/bedrijven, ieder vanuit hun eigen oog/standpunt, vaak afgaven.

Wat voor type brandblusser per m2 heb ik nodig?

Branden zijn er in vele vormen. Bepalend voor de keuze van uw type brandblusser, is het soort brand dat verwacht kan worden. Niet alleen de kans, maar ook de werkzaamheden zijn van belangrijke waarden om te bepalen wat voor type brandblusser er per m2 moet komen. Neem bijvoorbeeld een kantoor. Een kantoor heeft bijvoorbeeld hele andere risico’s dan een werkplaats met brandbare stoffen. Omdat elk bedrijf zo zijn eigen risico heeft, heeft de NEN-normering een lijstje opgesteld met daarin de meest voorkomende locaties. Wilt u toch liever dat er iemand komt kijken? Neem dan contact met ons op.

Verplichte brandblusser per m2:

Wanner we uitgaan van een ‘normaal’ brandrisico (Kantoor/winkel) dienen de volgende brandblussers per m2 opgehangen te worden:

  • • Per 150m2 minimaal 1 brandblusser met een inhoud van 6 kg poeder of 6 liter schuim. (Per verdieping)
  • • Per 225m2 minimaal 1 brandblusser met een inhoud van 9 kg poeder of 9 liter schuim. (Per verdieping)
  • • Minimaal 2 blustoestellen per zone; als een zone kleiner is dan 100 m2 voldoet men met 1 blustoestel van minimaal 6 kg poeder of 6 liter schuim.
  • Alle brandblussers horen gemarkeerd te worden met een pictogram.

Naast de basisbeveiliging dienen ook aanvullende brandblussers worden geplaatst bij ruimtes met bijzondere brandrisico’s zoals elektra verdeelkasten, serverruimtes, keukens, cv-ruimtes, chemieopslag, enz. Hiervoor kunnen ook kleinere brandblustoestellen met een inhoud van 2 kg koolzuursneeuw (CO2) worden gebruikt.

Afhankelijk van de arbeid dat verricht wordt, zijn de daaraan verbonden gevaren, het maximum aantal werknemers en andere personen dat zich daar bevindt, voldoende passende brandbestrijdingsmiddelen aanwezig.